Dokumenter til årsmøte 2018

Her finnes saksliste og andre nødvendige saksdokumenter til årsmøte 2018: Saksliste-2018 Styrets-årsberetning-2018 (2) Budsjett 2019 Årsregnskap HCK 2018

Årsmøte for 2018

Halden Cykleklubb innkaller til årsmøtet 2018 mandag 4.mars kl 18 på Høvleriet barnehage. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Disse vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker i forveien.