Årsmøte for 2018

Halden Cykleklubb innkaller til årsmøtet 2018 mandag 4.mars kl 18 på Høvleriet barnehage. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Disse vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker i forveien.

HCK elite MTB 2019!

Vi er glade for et sterkt HCK Elite MTB i  sesongen 2019, og gleder oss til å følge med! https://www.ha-halden.no/sport/sykkel/halden-cykleklubb/styrker-terrengsatsingen-ingrid-sykler-i-hck-drakt-i-2019/s/5-20-607094?access=granted