Landevei

Landeveisgruppa trener sammen med Ungdomsgruppa MTB i vintersesongen. For tider og opplegg se http://haldencykleklub.org/137-2/

Hovedtrener er Jon Ketil Mathisen, tlf 934 46 074