Årsmøte for 2019

Vi har den glede å innkalle til årsmøte mandag 24. februar 2020 kl. 19:00. 
Sted: Høvleriet Barnehage, Peder Ankersgate 18. 
Saker som ønskes tatt opp sendes til medlem@haldencykleklub.org innen 10. februar. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.  
Velkommen! 
Mvh 
Styret i Halden Cykleklub

Årsmøte for 2018

Halden Cykleklubb innkaller til årsmøtet 2018 mandag 4.mars kl 18 på Høvleriet barnehage. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Disse vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker i forveien.