Fritidskortet

Alle barn og ungdom under 18 kan bruke fritidskortet til å betale medlemskontigent/trenerutgift utsendt av Halden CK. Fritidskortet dekker opp til 1000kr (totalt for alle aktiviteter) per person per halvår.

For 2021 kan da alle barn/ungdom i Halden CK få dekket medlemskontingenten på 800kr.

Hvis dere har familiemedlemskap, så vil dere kunne få dekket opp til 1000kr av de 1300kr (I 2022 vil vi prøve å tilpasse avgifter slik at det er enklere å få dekket alt med fritidskortet).

Når dere får faktura på medlemskontigent, så er det da viktig at dere benytter Fritidskortet til å betale denne. I 2021 blir det i utgangspunktet ikke gjort refusjoner.

Les mer om Fritidkortet her: https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/frivillighetskoordinator/fritidskortet/

Hvis det er noe du lurer på, så er det bare å ta kontakt på medlem@haldencykleklub.org