Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i Halden Cyckleklubb

Vi har den glede å innkalle til årsmøte onsdag 28. februar 2018 kl 19:00.
Sted: Høvleriet Barnehage, Peder Ankersgate 18.
Saker som ønskes tatt opp sendes enten til medlem@haldencykleklub.org eller til ett av styremedlemmene innen 14. februar.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Velkommen!

Mvh
Styret i Halden Cykleklubb