Årsmøte for 2017

Innkalling til årsmøte i Halden Cyckleklubb

Vi har den glede å innkalle til årsmøte onsdag 28. februar 2018 kl 19:00.
Sted: Høvleriet Barnehage, Peder Ankersgate 18.
Saker som ønskes tatt opp sendes enten til medlem@haldencykleklub.org eller til ett av styremedlemmene innen 14. februar.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside her: Årsmøte 2017

Velkommen!

Mvh
Styret i Halden Cykleklubb