Årsmøte for 2013

Halden CK innkaller til årsmøte torsdag 6.februar kl 19. Porsnes vgs (inngang fra Saugbrugs).
Saker som ønskes tatt opp sendes enten til medlem@haldencykleklub.org eller et av styremedlemmene innen 23.januar.

Endelig saksliste, regnskap og budsjett og Styrets beretning finner du her:  Årsmøte 2013.

Årsmøtet følger Lov for Halden CK, som du finner under menyen Klubben vår! øverst på siden.

Det blir kveldsmat for de som har trent!

Velkommen!

Hilsen styret

HCK logo75