Kontaktinformasjon

Halden Cykleklub
PB 575
1751 Halden

medlem@haldencykleklub.org
STYRE 2019 
Leder: Anne-Mette Røsstad, 40532735
Nestleder: Thor Fredrik Kollegård
Kasserer: Andreas Bye (faktura@haldencykleklub.org)
Sekretær: Marthe Forsth-Svendsson
Styremedlemmer:
Lars Jensen,
Sigmund Larsen,
Frode Bokerød
Ungdomsrepresentanter:
Janne-Marie Haakestad Børresen,
Torstein Fjøren
Hovedtrenere
Tomas Andresen - Terreng elite
Ole Morten Davidsen - Landevei elite
Thor Fredrik Kollegård - Barn og ungdomsgruppa
Konto
Sparebank 1 Østfold Akershus
Kontonummer: 1030 07 07640
BIC/SWIFT: SPTRNO22XXX
IBAN: NO87 1030 0707 640