Kontaktinformasjon

Halden Cykleklub
PB 575
1751 Halden

medlem@haldencykleklub.org
STYRE 2021 
Leder: Kenneth Sneis, 934 00 672
Nestleder: Thor Fredrik Kollegård
Kasserer: Andreas Bye (faktura@haldencykleklub.org)
Styremedlemmer:
  Lars Jensen,
  Sigmund Larsen,
  Frode Bokerød,
  Svein Rørmyr
Ungdomsrepresentanter:
  Silje Andresen
Hovedtrenere
Tomas Andresen - Terreng elite
Thor Fredrik Kollegård - Barn og ungdomsgruppa
Konto
Sparebank 1 Østfold Akershus
Kontonummer: 1030 07 07640
BIC/SWIFT: SPTRNO22XXX
IBAN: NO87 1030 0707 640