Bli medlem!

Som medlem i klubben har du anledning til å kjøpe helårslisens i NCF. Med helårslisens er du forsikret også under trening og på vei til og fra trening.

Medlemmer vil også få tilbud fra våre sponsorer, samt tilgang til vårt klubblokale på Nyborg, Aspedammen.

Påmelding gjøres direkte via NIF sine medlemssider (MinIdrett): Innmelding i Halden Cykleklub

Priser for 2022:

Hvis du har problemer med innmelding eller noen spørsmål, så send oss en e-post på medlem@haldencykleklub.org