Bli medlem!

Som medlem i klubben har du anledning til å kjøpe helårslisens i NCF. Med helårslisens er du forsikret også under trening og på vei til og fra trening. Dersom du allerede er medlem i et idrettslag kan du melde deg inn via minidrett.no

Medlemsskap koster i 2019:

Barn / ungdom: kr 800,- pr år
Voksen: kr 600,- pr år
Familie: kr 1.300,- pr år
Støttemedlem: kr 150,- pr år