Årsmøte 2014

Halden CK innkaller til årsmøte torsdag 12.februar kl 1830. Høvleriet barnehage, Peder Ankersgate 18.

Saker som ønskes tatt opp sendes enten til medlem@haldencykleklub.org eller et av styremedlemmene innen 29.januar.

Endelig saksliste, regnskap og budsjett og Styrets beretning gjøres tilgjengelig ca 5.februar.

Årsmøtet følger Lov for Halden CK, som du finner under menyen Klubben vår! øverst på siden.

Det blir kveldsmat for de som har trent!

Velkommen!

Hilsen styret

Saksliste

Styrets beretning

Regnskap 2014, budsjett 2015