Årsmøte 2016

Referat fra årsmøtet:

Referat fra årsmøtet 2016

Vi innkaller til årsmøte torsdag 9. februar kl 19:00, Høvleriet Barnehage, Peder Ankersgate 18.

Saker som ønskes tatt opp sendes enten til medlem@haldencykleklub.org eller til ett av styremedlemmene innen 25. januar.

Lik og del vårt arrangement https://www.facebook.com/events/1875178596062768/

Vell møtt!

Saksliste årsmøte 2016

Årsberetning

Styrets årsberetning 2016

Årsregnskap og revisjonsberetning

Budsjett 2017

Valgkomiteens innstilling