Årsmøte for 2022

Vi har den glede å innkalle til årsmøte onsdag 1. mars 2023 kl. 19:30.

Sted: Nyborg, Aspedammen.

Saker som ønskes tatt opp sendes til medlem@haldencykleklub.org innen 15. februar.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
Velkommen!

Mvh
Styret i Halden Cykleklub