Dokumenter til årsmøtet for 2022

Vedlagt er dokumenter til årsmøte onsdag 01.03.2023 kl. 19.00 på Nyborg, Aspedammen.


Styret takker for oppmøtet på årsmøtet og her finner dere referatet: