Dokumenter og informasjon om digitalt årsmøte for 2020

Styret viser til innkalling av 06.01.21 for årsmøte i Halden Cykleklub.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Årsmøtet avholdes onsdag. 03.03.21, 19.00.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 02.03.21 kl. 23.59 her: https://isonen.com/event/ckljssxa7cu880d67ohuahfgi.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVkYTBlNGEtZjNjYS00OWNkLWE1NmEtNWYyZTRhZmVjZWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22fb5a7e20-b0dc-4e95-abd2-f910a66e4998%22%7d.

Det er kun registrerte deltakere som vil få tilgang til møtet, se informasjon i forrige avsnitt.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden, https://www.haldencykleklub.org.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Halden Cykleklub i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Halden Cykleklub. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Halden Cykleklub’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Anne Mette Røsstad kontaktes på 40532735 / annerosstad@outlook.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Halden Cykleklub

Dokumenter til årsmøtet:

Årsmøte for 2020

Vi har den glede å innkalle til årsmøte onsdag 03. mars 2021 kl. 19:00.

Sted: Nyborg, Aspedammen. Alternativt på digital plattform avhengig av smittesituasjon. (Info vil komme nærmere tidspunkt for årsmøte.)


Saker som ønskes tatt opp sendes til medlem@haldencykleklub.org innen 17. februar 22. februar.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
Velkommen!

Mvh
Styret i Halden Cykleklub

NM kortbane blir en del av Karl XII rittet 12. – 13. sept. 2020

Foto: Eventfotografene/ Tor Buckholm
Foto: Eventfotografene/ Tor Buckholm

https://www.sykling.no/article/halden-ck-og-idd-sk-tildelt-nm-kortbane-2020

Styret til NCF har tildelt NM og UM/UL Kortbane til Halden CK og Idd SK. Rittet vil bli gjennomført søndag 13. september og vil inngå som en del av Karl XII rittet 2020.

Lørdagen vil bestå av et UCI Terreng Rundbane ritt med klasse C1. Dette betyr at NorgesCupen avsluttes lørdag 12. september etter rundbanerittet.

Rittet vil bli arrangert ved Nyborg, like utenfor Halden. Løypene ligger allerede klart, og det oppfordres til at flest mulig benytter seg av løypene frem mot Karl XII rittet 12. – 13. september.

-Vi i IDD SK og Halden CK er meget fornøyd med, og stolte av å få tildelt Norgesmesterskapet i kortbane, og vi gleder oss til å ta imot landets terrengsyklister til NM dyst i løypene på Nyborg. Løypesjefen stikker i disse dager ut kortbaneløypa og den vil bli lagt ut som GPS spor på facebooksiden til Norges Cup terreng rundbane så fort den er klar. Vi håper alle får trent godt og holder seg friske i disse vanskelige koronatider, og så sees vi i september, sier rittleder Tomas Andersen.