Årsmøte for 2021

Vi har den glede å innkalle til årsmøte onsdag 16. februar 2022 kl. 19:00.

Sted: Nyborg, Aspedammen. Alternativt på digital plattform avhengig av smittesituasjon. (Info vil komme nærmere tidspunkt for årsmøte.)


Saker som ønskes tatt opp sendes til medlem@haldencykleklub.org innen 5. februar.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
Velkommen!

Mvh
Styret i Halden Cykleklub