Info fra styret i mai

Klubbmesterskap
Landevei er i gang. Terreng skal komme igang.

Klesbestilling
Har fått det meste og alt er levert ned på Sportsenteret. Gjenstår barnetrøyer og vester. Vinterbestillinger er utsatt til høstbestillingen pga minimumsbestillinger.

Klubbhjelm
Det jobbes med hjelm med klubbdesign.

Hjemmeside
Jobbes med ny løsning og målsetning om at det skal være på til august.

Velodromen; status og fremdrift
Det har blitt veldig fint på Velforeningens område. Vi venter på svar fra Sparebankstiftelsen i månedsskiftet mai/juni. Spent på utfallet.

HCK kriseplan
Det er laget en kriseplan for implementering i klubben.

Grenserittet
Jobben med organisering av barnerittet er i gang. HCK skal merke løypa og organisere start og mål.
Sykkelparkering må opp dagen før. Trenger en del folk.

Ladies Tour of Norway
Har startet jobben med å innhente dugnadshjelp.

Femsjøen Rundt/Spenstrunden
Foreløpig ikke lagt inn i Mastercupen. Forslag om å gå tilbake til den gamle Spenstrunden. Avklares med sponsor.

HCK arrangerer Østfoldsamling 7. juni.

Søknad NorgesCup 2016.
Løypa er tilnærmet satt og går i Høiåsmarka. Samtaler med grunneier gjenstår.

Medlemskontingent. En del ubetalte krav. Foreta en opprydding i medlemslisten før purring.

Prøver å få til ett førstehjelpskurs i forbindelse med oppstart på høsten.