Info fra styret

Høiåsrittet går 1. mai. Det er avholdt møte med Skiklubben for å avklare ansvarsområder. Det skal være aktivklasse med UCI.

Grenserittet. HCK har ansvar for sykkelparkering og barneritt.

IF Barneidrettsfond har søknadsfrist 15. oktober. Kom gjerne med innspill til konkrete ting vi kan søke på.

Det jobbes med søknad til Norgescup våren 2016.

Velodromen: Det er inngått ny leieavtale med kommunen. Det er også inngått avtale med Velforeningen om bruk av indre del av banen. Det er søkt støtte hos Sparebankstiftelsen.

Femsjøen rundt inngår i Mastercup i år.

Veterandamene satser mot Lillehammer-Oslo og veteranherrene har Vätternrunden som satsing.

Det er sendt ut kontingent per post til de som ikke har betalt medlemskontingenten ennå. Gi beskjed på medlem@haldencykleklub.org hvis du ikke har mottatt faktura, eller har endret adresse eller e-post.

Ingrid Bagger og HCK mottok Berg Sparebanks trenings- og utøverstipend med 5 000 til hver av utøveren og klubben. Styret har vedtatt at Ingrid Bagger også mottar klubbens andel av stipendet.

Utøverstipendet på 20 000 er tildelt Thomas Engelsgjerd.

Idrettsrådet jobber med oppdatert oversikt over prestasjoner for årene 2000-2015. Kai kontaktes for innspill.

Veteranjentene har fått innvilget støtte til transport i forbindelse med gjennomføringen av Lillehammer-Oslo.

Neste styremøte avholdes 28. april.