Medlemskontigent 2018

Nå er medlemskontingent for 2018 sendt ut for betaling. Ved betalt, godkjennes lisens løpende for å redusere medlemmer uten aktiv lisens til det minimale.
Årsmøtet vedtok også godkjenning av kontingent for 2019, slik at medlemskontingent kan faktureres tidligere for 2019.