Ny administrasjonsløsning for idretten

Idrettsforbundet har implementert et nytt administrasjonssystem; Klubbadmin samt nytt system for bestilling av helårslisens. Halden CKs medlemsregister er knyttet til dette. Det betyr blant annet at kontingentkrav fra klubben og lisens fra forbundet sendes til den epost-adressen vi har lagt inn.

Hvis du har skiftet epost-adresse, eller ikke lagt inn epost-adresse, får du ikke tilsendt kontingentkrav for 2014 og får heller ikke lisens hvis adressen ikke er oppdatert. For å finne ut hvilken epost-adresse idretten har registrert på deg, går du inn på https://minidrett.nif.no/ og sjekker hvilke opplysninger som ligger på deg.