Berg Sparebanks treningsstipend til Ingrid B. Jacobsen

Tirsdag mottok Ingrid Bøe Jacobsen Berg Sparebanks trenings- og utdanningsstipend. Dette stipendet deles ut en gang hvert år til en utøver i Halden. Kriteriene er at utøveren «har vist en seriøs innstilling til trening, og i tillegg har hatt god sportslig utvikling». Stipendet er på kr 10.000,- og fordeles likt mellom utøver og klubb.

Ingrid er absolutt seriøs i forhold til sin egen trening, som har bragt henne inn på landslaget. I tillegg til sin egen trening er også treningsansvarlig for aldersbestemte klasser, og et stort forbilde for våre yngre utøvere!

Ingrid har vært medlem i klubben siden 2006 og hatt en sentral plass i klubbens terrengsatsing. Vi er glad for at klubben har kunnet legge forholdene til rette for Ingrids utvikling, først gjennom Satsegruppe terreng, deretter gjennom HCK Elite MTB og nå gjennom UCI-laget Sepura XC Superior.

Ingrid BJ landslag 2013Ingrid BJ SXCS Wallin

Ingrid BJ 2013