Endring i treningstider for ungdomsgruppa

Vi starter opp treninger igjen for ungdomsgruppa tirsdag 5.januar, men med noen endringer. Spenst skal ha langspinning på timeplanen på torsdager, og for å ikke kollidere med den, flytter vi vår ungdomsspinning til tirsdager kl 16.00-17.00.  Det betyr vi bytter om dagene for rulletrening og spinning, slik at ny treningstid for rulletreninga vil være torsdager kl 18 i gamle gymsalen på Folkvang skole. Innetreningene i Risumhallen på onsdager vil gå som tidligere fra 18-19.30.

Husk også på at Spenst flytter til nye lokaler etter jul, og slik at spinninga vil være på nye Spenst Høvleriet. Vi er veldig glade for å kunne ha Spenst som samarbeidspartner, og som lar oss få disponere spinningsalen også når det nye senteret åpner 2.januar.

Tilslutt vil vi få ønske alle HCK’ere en god jul  og godt nytt år, så møtes vi igjen på trening på nyåret!