Årsmøte for 2014

Halden CK innkaller til årsmøte torsdag 12.februar kl 1830, Høvleriet barnehage (Peder Ankersgt 18).
Saker som ønskes tatt opp sendes enten til medlem@haldencykleklub.org eller et av styremedlemmene innen 29.januar.

Saksliste, regnskap og budsjett og Styrets beretning gjøres tilgjengelig ca 5.februar her: Årsmøte 2014.

Årsmøtet følger Lov for Halden CK, som du finner under menyen Klubben vår! øverst på siden.

Det blir kveldsmat for de som har trent!

Velkommen!

Hilsen styret

HCK logo